PANTIVA :

Transcription Services

รับถอดเทปเสียง งานวิจัย

รับถอดเทปภาษาไทย งานสัมภาษณ์ Focus Group

โครงการวิจัยต่าง ๆ พร้อมตรวจพิสูจน์อักษรก่อนส่งงาน 
(รับงานด่วน)
รับถอดเทป (งานด่วน) โครงการวิจัยต่างๆ Focus Group

รายละเอียดบริการ

■ ถอดแบบคำต่อคำ ถอดตัดคำสิ้นเปลือง คำสร้อย หรือ ถอดสรุปความเน้นเนื้อหาที่เป็นใจความสำคัญ ลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดงานได้นะคะ
■ รับงานด่วน งานเร่ง งานปริมาณมาก – รับงานด่วนภายใน 24 ชั่วโมง (งานด่วนรับความยาวเทปไม่เกิน 90 นาที)

■ ส่งงานเป็นไฟล์ Word พร้อมจัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อย

■ บริการตรวจสอบคำถูกผิด พิสูจน์อักษร ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

■ ไฟล์เสียงและเนื้อหาในการถอดเทป ข้อมูลจะเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่

ประวัติการทำงานถอดเทปเสียง

มีประสบการณ์การทำงานถอดไฟล์เสียงเกี่ยวกับงานวิจัยโครงการต่าง ๆ Focus Group งานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงาน
● สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
● IHPP สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ต้องการใช้บริการถอดเทปแบบเร่งด่วน
แอดไลน์สอบถามได้เลยค่ะ

ประวัติการทำงานถอดเทปเสียง

มีประสบการณ์การทำงานถอดไฟล์เสียงเกี่ยวกับงานวิจัยโครงการต่าง ๆ Focus Group งานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงาน
● สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
● IHPP สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ต้องการใช้บริการถอดเทปแบบเร่งด่วน
แอดไลน์สอบถามได้เลยค่ะ

ตัวอย่างงานถอดเทปที่ผ่านมา

ค่าบริการถอดไฟล์เสียง

ถอดเทปภาษาไทย
แบบไม่เร่งด่วน

เริ่มต้น 720 บาท

(ค่าบริการนาทีละ 12 บาท)

■ ความยาวเทป 60 นาที (1 ชม.) ส่งงานภายใน 3 วัน
■ ความยาวเทป 120 นาที (2 ชม.) ส่งงานภายใน 4 วัน
■ ความยาวเทป 180 นาที (3 ชม.) ส่งงานภายใน 5 วัน
■ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
■ ส่งงานเป็นไฟล์ Word พร้อมจัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อย
■ บริการตรวจสอบคำถูกผิด พิสูจน์อักษร ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

ถอดเทปภาษาไทยแบบเร่งด่วน (ส่งงานภายใน 24 ชม.)

เริ่มต้น 1,200 บาท

(ค่าบริการนาทีละ 20 บาท)

■ รับความยาวเทปไม่เกิน 90 นาที (1.30 ชม.)
■ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง
■ ส่งงานเป็นไฟล์ Word พร้อมจัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อย
■ บริการตรวจสอบคำถูกผิด พิสูจน์อักษร ก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้า

ประเภทงานที่รับถอดไฟล์เสียง

ประเภทงานที่รับ
ถอดไฟล์เสียง

■ ถอดเทปสัมภาษณ์ ■ ถอดเทปงานวิชาการ ■ ถอดเทป Focus Group ■ ถอดเทปงานวิจัย ■ ถอดเทปงานบรรยาย ■ ถอดเทปงานข่าว ■ ถอดเทปงานประชุม สัมมนา อบรม ■ ถอดเทปเพื่อใช้ในชั้นศาล คดีความ ■ ถอดเทปสำหรับใส่ Subtitle ■ ถอดเทป Podcast

ขั้นตอนการทำงาน

Step 01 แจ้งรายละเอียด
5%

■ ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน (ระยะเวลาไฟล์เสียง และวันที่ต้องการรับงาน)
■ ลูกค้าส่งไฟล์เสียงทาง E-mail หรือแชร์ลิงก์ Google drive

Step 02 ตรวจสอบใบเสนอราคาและชำระเงิน
ความคืบหน้า 15%

■ Pantiva – Transcription Services ส่งใบเสนอราคา พร้อมแจ้งวันกำหนดส่งงานให้ลูกค้า
■ หากตกลงจ้างงาน ลูกค้าชำระเงินตามใบเสนอราคา

Step 03 ส่งหลักฐานยืนยันชำระเงิน
ความคืบหน้า 25%

■ เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินแล้ว เริ่มทำงานทันที

Step 04 เริ่มงานและส่งมอบตามกำหนดเวลา
ความคืบหน้า 75%

■ Pantiva – Transcription Services ส่งมอบงานตามวันที่กำหนด

Step 05 แก้ไขและส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์
ความคืบหน้า 100%

■ แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง ก่อนส่งมอบงาน Final ไฟล์งานที่ส่งมอบ Word, PDF

Pantiva – Transcription Services / รับถอดเทปพร้อมตรวจพิสูจน์อักษรก่อนส่งงาน (รับงานด่วน)